Mire szolgálhat a XXI. században egy alapítvány?

Milyen tevékenységeket, célokat segíthet működése által?

Minden bizonnyal feltette a honlapunkra látogató életében legalább egyszer ezeket a kérdéseket. Pedig az alapítványi világ és benne a Növekedés Alapítvány is jelentős mennyiségű munkát végez a társadalom erősítése, a segítségre szorulók emelése érdekében.

Munkánk sokrétű, amelybe beletartozik az időskorúak gondozása, a családok segítése, a gyermekek és ifjúsági korosztály erkölcsi nevelése, oktatás, zenei és irodalmi alkalmak szervezése és támogatása, végül védett épületeink ápolása, gondozása! Mindezt a munkát, mi szolgálatnak tekintjük és bízunk benne, a segítés, az elesettek meglátása, a lehetőségeink jó kihasználása méltóvá tesz minket őseink és a Teremtő jótetszésére!

Alapítványunkat Horváth József a Kaposvári Evangélikus Egyházközség tiszteletbeli felügyelője alapította 1994-ben.  A Növekedés Alapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény [a továbbiakban: Ptk.] rendelkezései alapján közhasznú szervezetnek minősül.

Alapítványunk székhelye Kaposvár és így főleg a kaposvári és környéki településeken élők számára szeretnénk segíteni, önkénteseink által társadalmi összefogást, együttműködést megvalósítani. Az elmúlt években azonban többször csatlakoztunk országos rendezvényekhez, sőt alapítványunk segítő szolgálata Kárpátaljára is eljutott!

Alapítványunk elsődleges célja a megalakulásakor a Kaposvári Evangélikus Egyházközség, később az Ecseny és Környéke Evangélikus Egyházközség tárgyi feltételeinek javítása, és szolgálatának bővítése volt. Mára a gyermekek és ifjúsági korosztály erkölcsi nevelését és oktatását, az időskorúak gondozását és családok segítését, sőt a saját, valamint városi szervezésű zenei, illetve irodalmi alkalmak szervezését legalább olyan fontos célnak tekintjük, mint az evangélikus közösségek segítését.

Rájöttünk ugyanis, ha a templomaink körüli kulturális és segítő élet intenzív, az kihat közösségeink működésére is.

Az elmúlt években a Kaposvári Evangélikus Egyházközség és az Ecseny és Környéke Evangélikus Egyházközség épületeinek bővítése és javítása mellett a kultúra segítése érdekében egy orgonabeszerzésben is közreműködött alapítványunk.

Számos országos önkéntes akcióhoz csatlakoztunk, hogy a természetvédelem, a környezetvédelem fontosságát ne csak szóban, de tettekben is megvalósítsuk. Segítőszolgálatunk több 100 idős, beteg embert keresett fel az elmúlt években, főként Karácsony előtt és tucatnyi családnak segített. Családi napjaink, kirándulásaink, sokszínű rendezvényeink mind-mind visszaigazolják, jó a társadalom erősítéséért cselekedni.

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem fogad el, de minden erejével azon dolgozik, hogy Magyarország és benne Somogy megye egy olyan hely legyen, ahol az emberek szívesen élnek, örömmel segítenek és boldogan vesznek részt a közösségek munkájában.

Ha szeretnéd felvenni alapítványunkkal a kapcsolatot, kérlek írj emailt, vagy keress bennünket elérhetőségeinken!

Tisztelettel: Pongrácz Máté elnök